Czym są sprężarki oraz jakim sposobem działają?

Sprężarki to urządzenia, z którymi spotykamy się często. Są zauważalne w wielu zakładach fabrycznych, i w każdym, szablonowym mieszkaniu! Wentylator, lodówka lub elektroluks… To tylko drobne przykłady. Newralgicznym zadaniem przeciętnej sprężarki jest zwiększanie ciśnienia gazów. Niekiedy pożądany jest efekt wymuszenia przepływu medium. Możemy również swobodnie zmienić temperaturę oraz gęstość określonego czynnika. Jak dostrzega się, sprężarki są instrumentami zdolnymi do modyfikowania jednej odmiany energii w drugą. Na wlocie do zbiornika panuje ciśnienie niższe od atmosferycznego. Nazywamy je ciśnieniem ssawnym. 

Wybrane medium zostaje zassane, a potem sprężone. To naturalnie dzięki ciśnieniu tłocznemu, gaz wydostaje się na zewnątrz maszyny. Ciśnienie na wylocie musi posiadać o dużo większą wartość, niż atmosferyczne. Inaczej medium nie oswobodzi się ze zbiornika. Niesłychanie ważnym elementem każdej sprężarki jest układ chłodzący. Sprężaniu gazów towarzyszą obszerne straty energii w postaci ciepła. Właśnie dlatego niezbędna jest obecność chłodnicy. W przeciwnym wypadku, dojdzie do przegrzania sprzętu, a nawet jej zniszczenia! 

Opis działania sprężarki

Zadaniem sprężarki jest podniesienie ciśnienia wskazanego gazu. Taki efekt oznaczamy sprężaniem. Gazy mają luźną konstrukcję molekularną. Właśnie dlatego tak łatwo przerobić ich kształt oraz objętość. Wymaga to niemniej jednak dużych nakładów energii. Stosuje się do celu pracę mechaniczną. Gaz pozostaje sprężony w szczelnym, zamkniętym zbiorniku. Natomiast wyeksploatowana do tego energia przekształca się w ciepło. Stąd obowiązująca obecność chłodnicy. Bez porządnego systemu chłodzenia, sprężarka niesłychanie szybko uległaby uszkodzeniu. 

Do wnętrza maszyny gaz zostaje zassany. Tuż przy wlocie dominuje ciśnienie ssawne, trochę niższe od atmosferycznego. Natomiast ciśnienie przy wyjściu ze zbiornika jest niesłychanie wysokie. To właśnie dzięki temu czynnik jest błyskawicznie przetłaczany na zewnątrz. Prócz zmiany ciśnienia, praca sprężarki powoduje parę innych efektów. 

Następuje zmiana gęstości oraz temperatury czynnika. Cząsteczki gazu zostają wybitnie stłoczone. Tudzież za pomocą chłodnicy nadzorujemy uwalniane ciepło. 

Możliwe jest także wymuszenie przepływu medium. Nawet domowy wentylator intensyfikuje ruch powietrza w określonym kierunku.

Zobacz także: sprężyny gazowe