Jak pozbyć się kłopotu z nierzetelnym zadłużeniem?

Zadłużenia powstają nie tylko na skutek obowiązków kredytowych w bankach. Często wierzycielami są również osoby prywatne, które udzielają pomocy pieniężnej z odpowiednim zabezpieczeniem. Którym? Zwykle są to przeróżnego typu weksle. To oczywiście na tych zaświadczeniach należałoby się skoncentrować sprawdzając zagadnienie jakim jest coraz popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym polega ta usługa? Kto ją zaświadcza i jakie są tego korzyści?

Skup weksli od osób fizycznych

Każda pełnoletnia osoba, która nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych ma prawo emitować prywatne weksle. To właśnie z ich użyciem dopuszczalne jest:

•             opłacenie faktury vat;

•             zabezpieczenie pożyczki lub też umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych bądź państwowych;

•             udzielić gwarancji.

Skup weksli własnych lub również od osób fizycznych jest pierwszorzędną usługą dla wierzycieli, jakich dłużnicy używając jako środka płatniczego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wtedy specjalistyczne firmy odkupują takie zobowiązania od biznesmenów za mniejszą kwotę stając się zarazem nowym wierzycielem osoby dłużnej.

Są też weksle in blanco

Jest to dość charakterystyczny rodzaj weksla, jaki określany jest mianem „gołego”. Firmy, w szerokiej ofercie których odszukać wolno skup weksli in blanco posiadają niesłychanie precyzyjne wymagania wobec potencjalnych klientów. Wielokrotnie na przykład nie godzą się na zakup weksla bez stworzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto może skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele mający weksle, których termin płatności minął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę ochronioną wekslem;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie wykupili weksla w pełni;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie reagują na koncyliacyjne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezowocnym procesie windykacyjnym.

Zdaniem przedstawicieli firm skupujących weksle ich kontrahentami zazwyczaj są przedsiębiorcy, którzy próbują odebrać środki z niezapłaconych faktur. Dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy i ponosić strat powiązanych z czynnościami windykacyjnymi.

1 2